Tinh kinh tế
Ngày đăng: Thứ sáu, 18-1-2019, 10:16 GMT+7

Đại sứ Daniel J. Kritenbrink đã phát biểu như vậy tại hội thảo "Đưa DNVVN tiến lên cách mạng công nghiệp 4.0 và chuỗi giá trị toàn diện toàn cầu". Sự kiện do Hội đồng kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức ngày 21/11, tại Hải Phòng.

Hội thảo tập trung thảo luận vai trò của nền kinh tế số, tạo thuận lợi thương mại và các cơ hội với các công ty của Hoa Kỳ cho hơn 200 chủ DNVVN của Việt Nam, đồng thời nhấn mạnh sự hợp tác giữa các công ty của Hoa Kỳ với các DNVVN Việt Nam. Đại diện Công ty General Electric (GE) cho biết, GE hỗ trợ các đối tác Việt Nam thông qua đào tạo, hướng dẫn sử dụng công nghệ tiên tiến và cải thiện năng lực quản lý. 20% nguyên vật liệu sản xuất của GE đến từ các nhà cung cấp Việt Nam và GE hy vọng sẽ nâng cao hơn nữa tỷ lệ này.

Nhấn mạnh sự hợp tác này, Đại sứ Kritenbrink cho biết: “Tôi rất vui mừng khi thấy đại diện của các công ty Hoa Kỳ hàng đầu thế giới có mặt tại đây như Microsoft, Cisco, FedEx, Coca-Cola, và Visa. Những công ty này đang thúc đẩy sự hội nhập của các DNVVN hàng đầu của Việt Nam vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Họ đang tận dụng các công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 để giúp DN các bạn thành công. Cũng như Chính phủ của tôi, họ đang đầu tư vào sự thành công của Việt Nam”.

Đại sứ Kritenbrink cũng khẳng định, Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam nhằm giúp các DNVVN Việt Nam thích ứng với môi trường quốc tế hiện đại. Mới đây, Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) đã trao dự án 5 năm LinkSME giá trị 22 triệu USD cho tổ chức International Executive Service Corps nhằm cải thiện và mở rộng quan hệ mua bán giữa các công ty nước ngoài và Việt Nam.

Dự án này sẽ nâng cao năng suất và năng lực của Việt Nam trong việc cung cấp sản phẩm cho các công ty lớn hơn trong và ngoài Việt Nam. Các công ty nước ngoài sẽ được hưởng lợi từ việc tăng cường mua hàng trong nước. LinkSME sẽ giúp các DN Việt Nam trong toàn chuỗi giá trị tìm kiếm các cơ hội mới và tạo ra việc làm mới cho cộng đồng của họ.
 

Shares