(THO) - Sáng 18-7, Ban Nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến giao ban các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy 6 tháng đầu năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa. 

 

Đồng chí Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, dự và chủ trì hội nghị.
 
Tham dự tại điểm cầu Thanh Hóa có đồng chí Võ Duy Sang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; lãnh đạo, chuyên viên Ban Nội chính Tỉnh ủy.
 
6 tháng đầu năm 2018, các Ban Nội chính Tỉnh ủy, Thành ủy (sau đây gọi tắt là Ban Nội chính Tỉnh ủy) đã bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, tranh thủ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện của cấp ủy mà trực tiếp, thường xuyên là ban thường vụ (BTV) và thường trực Tỉnh ủy (TTTU), Thành ủy. Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng ở địa phương trao đổi, học tập những kinh nghiệm hay, những cách làm tốt của các đơn vị bạn; nỗ lực triển khai, thực hiện hiệu quả, đồng bộ 5 nhóm nhiệm vụ theo Quy định 183-NQ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các nhiệm vụ khác do BTV, TTTU, Thành ủy giao, tạo được những chuyển biến tích cực trên các mặt công tác. Nhiều hoạt động nghiệp vụ hoàn thành ở mức cao hơn so với cùng kỳ năm 2017 như: Công tác nghiên cứu, đề xuất đã thể hiện chiều sâu trong tham mưu toàn diện cho cấp ủy trên mọi lĩnh vực; công tác kiểm tra, giám sát được được tăng cường, hiệu quả, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực; công tác thẩm định đề án, tham gia ý kiến văn bản được nâng cao trách nhiệm, chất lượng… Quan hệ phối hợp giữa cơ quan nội chính trên địa bàn, nhất là trong việc tham mưu giúp cấp ủy chỉ đạo công tác nội chính và xử lý các vấn đề phức tạp, nổi cộm phát sinh tại địa phương được thực hiện tốt hơn. Nhiều Ban Nội chính Tỉnh ủy thực hiện tốt nhiệm vụ cơ quan thường trực ban chỉ đạo cải cách tư pháp ở địa phương…
 
Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: Một số Ban Nội chính Tỉnh ủy còn lúng túng trong thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, nhất là đối với các cơ quan nội chính địa phương; sự chủ động trong việc nắm tình hình, đặc biệt là nắm tình hình các vụ việc phức tạp, nổi cộm về an ninh, trật tự, để kịp thời báo cáo, đề xuất BTV, TTTU chỉ đạo xử lý còn hạn chế…
 
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc đánh giá cao nỗ lực và quyết tâm của các Ban Nội chính Tỉnh ủy trong việc thực hiện nhiệm vụ công tác 6 tháng đầu năm. Đồng thời đề nghị thời gian tới các Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục chủ động, phối hợp tham mưu, đề xuất xây dựng chủ trương, nghị quyết, quyết định, chỉ thị, quy định, quy chế… về công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Tiếp tục chủ động, phối hợp tham mưu giúp cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thanh tra, kiểm tra, giám sát những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận quan tâm các lĩnh vực nảy sinh tiêu cực, tham nhũng; xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vòi vĩnh, nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Kịp thời báo cáo, đề xuất BTV các Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý có hiệu quả công việc, vụ án về nội chính, tham nhũng, kinh tế có tình chất nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư theo quy định; chủ trì, phối hợp tham mưu cho BTV, TTTU chỉ đạo xử lý các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp. Tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng quy chế phối hợp giữa ban nội chính với các cơ quan liên quan; thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, chuyên đề, đột xuất về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng…

Shares