Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS&CKCN tỉnh đã thông tin đến các đại biểu tham dự hội nghị về quá trình phát triển của KKT Nghi Sơn từ khi thành lập đến nay, cũng như thông tin về mục tiêu, quy hoạch tổng thể, chính sách ưu đãi dành cho các nhà đầu tư, tình hình đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng quan trọng, các dự án tham gia đầu tư tại KKT Nghi Sơn… Đặc biệt trong tháng 5 này, KKT Nghi Sơn đã có 2 sự kiện quan là sự kiện đón dòng sản phẩm đầu tiên của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn và Lễ Khởi công xây dựng Dự án nhiệt điện Nghi Sơn 2. Các dự án này sẽ có tác động tích cực, tạo sức hấp dẫn mới đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước, thúc đẩy phát triển kinh tế -xã hội của Thanh Hóa, khu vực Bắc Trung Bộ và cả nước. Lãnh đạo Ban Quản lý KKTNS&CKCN cũng đã trực tiếp trả lời những câu hỏi, làm rõ những băn khoăn của lãnh đạo các doanh nghiệp về những vấn đề liên quan đến việc đầu tư tại KKT Nghi Sơn.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Đảng ủy Khối doanh nghiệp đã thông tin đến các doanh nghiệp về các cơ chế, chính sách ưu đãi, hỗ trợ doanh nghiệp của tỉnh Thanh Hóa đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào Thanh Hóa và trọng tâm là KKTNS&CKCN tỉnh Thanh Hóa. Những thông tin tại hội nghị sẽ giúp cho các doanh nghiệp trong tỉnh có cơ hội lựa chọn lĩnh vực đầu tư phù hợp trong thời gian tới.

Hương Thơm
 

Shares