Sau khi kiểm tra, khảo sát thực địa tình hình đầu tư các dự án vào cụm công nghiệp Tây Bắc thị trấn Quán Lào; dự án Nhà máy sản xuất tất và đồ lót cao cấp tại xã Định Liên; tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Yên Thái. Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đánh giá cao những cố gắng nỗ lực của chính quyền địa phương các cấp, các ngành và chủ đầu tư đã cùng phối hợp để các dự án được thực hiện đúng tiến độ đề ra, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương và giải quyết tốt vấn đề việc làm cho người lao động.

Với dự án điện năng lượng mặt trời, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ghi nhận những kiến nghị, đồng thời đề nghị chủ đầu tư có văn bản gửi UBND tỉnh cùng các ngành liên quan về những khó khăn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục liên quan. Đồng chí giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan để giải quyết kiến nghị liên quan đến tiền thuê đất. Huyện Yên Định và các ngành liên quan có trách nhiệm tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư trong việc triển khai và đi vào hoạt động sau này.

Đoàn công tác khảo sát thực địa tiến độ triển khai
dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Yên Thái.
Về dự án xây dựng hạ tầng cụm cộng nghiệp Tây Bắc thị trấn Quán Lào, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng ủng hộ chủ trương để Tập đoàn HONG FU làm chủ đầu tư, đồng thời triển khai thêm dự án nhà máy giày da và nhà ở xã hội cho công nhân tại đây. Để bảo đảm tiến độ, trình tự đầu tư, đồng chí đề nghị Tập đoàn HONG FU lên kế hoạch cụ thể, hoàn thành các thủ tục để được công nhận làm chủ đầu tư theo các quy định của pháp luật. Các sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, UBND huyện Yên Định có trách nhiệm hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các thủ tục. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì với các ngành liên quan, đấu mối với các Bộ, ngành liên quan; đồng hành cùng chủ đầu tư thực hiện các thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất và vấn đề môi trường.

Các đại biểu tham gia phát biểu tham luận tại buổi làm việc.
Về dự án Nhà máy sản xuất tất và đồ lót cao cấp tại xã Định Liên do công ty TNHH JASAN Việt Nam đầu tư; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng đồng thuận về mặt chủ trương và giao UBND huyện Yên Định phối hợp cùng các sở, ngành liên quan chủ động hướng dẫn chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục pháp lý theo quy định pháp luật. Nhanh chóng đưa dự án sớm đi vào thực hiện.
Cụm công nghiệp Tây Bắc thị trấn Quán Lào có tổng diện tích là 56,97ha, trong đó có 2 công ty lớn là Công ty TNHH Giày ALENA Việt Nam và Tập đoàn HONG FU đã đầu tư xây dựng nhà xưởng và có nhu cầu mở rộng cụm công nghiệp Tây Bắc để Tập đoàn HONG FU đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp và thuê đất mở rộng quy mô.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng phát biểu kết luận tại buổi làm việc.
Với dự án Nhà máy sản xuất tất và đồ lót cao cấp tại xã Định Liên do công ty TNHH JASAN Việt Nam đầu tư với tổng mức đầu tư là 35 triệu USD, thời gian hoàn thành trong 3 năm, nhu cầu sử dụng đất là gần 10ha, dự kiến sẽ thu hút khoảng 3.000 lao động.
Về tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã Yên Thái do Công ty CP Năng lượng Sông Lam Sơn La làm chủ đầu tư với tổng mức đầu tư là 716,641 tỷ đồng, công suất nhà máy là 30 MW. Hiện phần xây dựng đã hoàn thành hơn 95% khối lượng công việc; dự kiến sẽ đi vào vận hành vào quý IV năm 2018.

Bài và ảnh :Xuân Nghĩa
 

Shares