Tiết kiệm năng lượng
Ngày đăng: Thứ hai, 6-8-2018, 8:42 GMT+7

1. Mục tiêu

Mục tiêu cụ thể của dự án là dỡ bỏ các rào cản thúc đẩy việc phát triển và áp dụng rộng rãi các chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng ở Việt Nam.

Với mục tiêu này, Dự án sẽ dỡ bỏ các rào cản bằng cách kết hợp giữa đào tạo và xây dựng năng lực, thực hành, chia sẻ công việc giữa các nước nhằm giảm chi phí của từng nước và chia sẻ các bài học kinh nghiệm. Phần lớn nguồn lực của dự án sẽ tập trung giải quyết các rào cản làm hạn chế việc phát triển và thực hiện tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng, dự án sẽ tập trung vào các nhà sản xuất trang thiết bị, nhằm gỡ bỏ các rào cản hạn chế sự tham gia tích cực của họ vào các chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng.

Các mục tiêu trên cũng không nằm ngoài mục đích giúp Bộ Công Thương thực hiện Chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2006-2015 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Nội dung và kết quả dự kiến:

- Xây dựng cơ sở pháp lý về tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng và trợ giúp xây dựng các qui định cho nhóm sản phẩm đã xác định.

- Xây dựng năng lực cho tổ chức và cá nhân để đảm bảo thực hiện các tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng tại cơ sở, bao gồm cả việc thành lập các nhóm công tác khu vực cho từng sản phẩm lựa chọn.

- Cung cấp thông tin và trợ giúp kỹ thuật cho các nhà sản xuất trong nước nhằm giúp phát triển các sản phẩm dán nhãn hiệu suất năng lượng và nắm bắt các cơ hội kinh doanh từ các sản phẩm đó.

- Các hoạt động hợp tác khu vực sẽ giúp từng nước phát triển và thực hiện các chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng của mình và sẽ tiến hành các bước quan trọng tiến tới hài hoà hoá khu vực các tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng.

- Một số trình diễn về thiết kế và thực hiện các chương trình tiêu chuẩn và dán nhãn hiệu suất năng lượng, bao gồm các hoạt động hỗ trợ được xây dựng trên nền tảng khu vực do dự án mBRESL cung cấp.

3. Kế hoạch tài chính dự án:

Nguồn tài trợ từ Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) là 1.000.000 USD, trong đó:

- Phần chi phí cho các hoạt động ở Việt Nam là: 65%.

- Phần chí phí cho các hoạt động khu vực gián tiếp hưởng lợi cho Việt Nam và hoạt động điều phối, quản lý dự án cấp khu vực là: 35%.

4. Tổ chức thực hiện:

Thời gian bắt đầu dự án tháng 2/2008, kết thúc dự án tháng 2/2013.

5. Cơ quan thực hiện dự án:

Văn phòng Tiết kiệm Năng lượng, Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương. Bộ Trưởng Bộ Công Thương cũng giao Văn phòng Tiết kiệm năng lượng, Vụ Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện theo đúng các quy định hiện hành và phù hợp với các quy định của UNDP.

Đầu tháng 2 vừa qua, Hội nghị khởi động Dự án BRESL đã diễn ra tại Trung tâm vùng của UNDP tại Băng Cốc - Thái Lan. Tham dự Hội nghị có đại diện các nước Trung Quốc, Thái Lan, Bangladesh, Indonesia, Pakistan, Việt Nam và đại diện UNDP vùng và các nước tham gia Dự án.

Các nước đã trình bày và cập nhập các hoạt động, các kết quả đầu ra và các chỉ số là cơ sở để đánh giá hiệu quả Dự án. Dự án cũng đã xem xét kế hoạch, nhu cầu ngân sách và sự phối hợp điều phối giữa Ban quản lý Dự án vùng và các nước tham gia. Hội nghị đã đi tới thống nhất sẽ tiếp tục cập nhập kế hoạch, ngân sách thực hiện Dự án, trên cơ sở xây dựng của từng nước tham gia và thống nhất vào cuối tháng 6 năm 2009.

(Nguồn: Bản tin TKNL số 5)

Shares