Tiết kiệm năng lượng
Ngày đăng: Thứ hai, 6-8-2018, 8:42 GMT+7

Trong quý 1/2016, toàn tỉnh Đồng Tháp đã tiết kiệm được trên 14,6 triệu kWh điện, đạt trên 365 so với kế hoạch năm. Trong đó, tổng sản lượng điện mà doanh nghiệp sản xuất tiết kiệm được đạt 8,5 triệu kWh; khách hàng sử dụng điện cho ánh sáng sinh hoạt tiết kiệm được 5 triệu kWh trong khi cơ quan hành chính sự nghiệp tiết kiệm được 720 kWh.

Toàn tỉnh Đồng Tháp đã tiết kiệm được hơn 14,6 triệu kWh điện trong quý 1/2016.

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra sự kiện hưởng ứng Giờ Trái đất 2016, sản lượng điện tiêu thụ mà toàn tỉnh Đồng Tháp giảm được là 8.493 kWh. Những kết quả nói trên có được là do tỉnh Đồng Tháp đã thực hiện tốt công tác tiết kiệm điện, từ đó góp phần đáp ứng tốt nhu cầu điện cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh.

Được biết, trong 3 tháng đầu năm, sản lượng điện thương phẩm của toàn tỉnh đạt 510 triệu kWh. Dự kiến, trong 3 tháng tiếp theo, Công ty Điện lực Đồng Tháp sẽ phấn đấu sản lượng điện thương phẩm đạt 555 triệu kWh.

Quỳnh Anh

Shares