Kinh tế thế giới
Ngày đăng: Thứ năm, 7-1-2021, 11:30 GMT+7

Theo số liệu thống kê của Hải quan Nhật Bản, tổng xuất khẩu sắt thép phế liệu của Nhật Bản trong 11 tháng đầu năm 2020 đạt khoảng 688.800 tấn, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong 11 tháng đầu năm ngoái, Nhật Bản đã xuất khẩu khoảng 8,6 triệu tấn sắt thép phế liệu, tăng 25,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu sang Việt Nam chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt khoảng 3,1 triệu tấn, tăng gần 59% so với cùng kỳ năm trước. Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,7 triệu tấn, giảm 25,4% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Đài Loan với khoảng 1,1 triệu tấn, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi đó, nhập khẩu sắt thép phế liệu của Nhật Bản trong tháng 11 năm 2020 vẫn ở mức thấp đạt 4.300 tấn, giảm 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, Nhật Bản đã nhập khẩu 2.100 tấn phế liệu từ Hàn Quốc trong tháng 11, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn nhập khẩu từ các nước khác, không có nước nào đạt 1.000 tấn.

Tổng nhập khẩu sắt thép phế liệu của Nhật Bản trong 11 tháng đạt 44.000 tấn, giảm 57,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, nhập khẩu từ Hàn Quốc là 20.000 tấn, chiếm 45,3% trong tổng lượng, giảm 29,3% so với cùng kỳ năm trước; nhập khẩu từ Hoa Kỳ là 7.000 tấn, chiếm 15,1% tổng lượng, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.

Nguồn: Vitic/Reuters 

Shares