Khuyến công

Ngoài khó khăn về vốn dẫn đến sự đầu tư công nghệ chưa đáp ứng được yêu cầu cho sản xuất, các doanh nghiệp còn phụ thuộc vào thị trường Trung Quốc nên dẫn đến bấp bênh về đầu ra cho sản phẩm. Bên cạnh đó, công tác quản lý Nhà nước ở nhiều địa phương còn lỏng lẻo, dẫn đến tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn khá nhức nhối.

Thanh Hóa là một trong những địa phương có diện tích đất lâm nghiệp lớn. trong đó nguồn nguyên liệu về gỗ rừng trồng rất dồi dào và phong phú về chủng loại, đặc biệt là cac loại cây có thời gian khai thác ngắn, như: bạch đàn, keo… Đây cũng chinh là điều kiện rất quan trọng cho ngành nghề chế biến lâm sản, nhất là các sản phẩm làm từ gỗ ván bóc phục vụ thị trường xuất khẩu phát triển.  
Thời gian qua, sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp (CN-TTCN) luôn được huyện Quan Sơn xác định có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Huyện tập trung khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế của địa phương, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài để phát triển CN-TTCN theo hướng nâng cao năng lực sản xuất, chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường.
Những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung phát triển ngành nghề nông thôn, trong đó chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN). 
Qua đánh giá của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng (TTKC&TKNL) tỉnh, cho thấy, những năm qua, thông qua các hoạt động hỗ trợ trong công tác khuyến công đã có tác động tích cực đến nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất, kinh doanh.
 Thời gian qua, sự hỗ trợ của khuyến công đã có tác động tích cực đến nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các cơ sở sản xuất đã chú trọng đầu tư dây chuyền, máy móc, thiết bị tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường…
 Huyện Thạch Thành triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, tăng thu ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Thời gian qua, huyện Nga Sơn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Các ngành nghề CN-TTCN phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. 
Một thập kỷ trở lại đây, nghề cói ở huyện Nga Sơn gặp khó bởi đầu ra bấp bênh, giá nguyên liệu xuống thấp khiến người nông dân không còn mặn mà với nghề truyền thống có từ ngàn đời. Ở nhiều xã, hoạt động sản xuất, buôn bán sản phẩm từ cói đi vào thoái trào. 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch lâu dài cho công tác khuyến công của Tỉnh, trong đó việc huy động vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, lồng ghép chương trình khuyến công với các chương trình mục tiêu quốc gia khác là một trong những nội dung trọng tâm.