Khuyến công

Những năm qua, nhiều địa phương trong tỉnh đã và đang tập trung phát triển ngành nghề nông thôn, trong đó chú trọng phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp (TTCN). 

Qua đánh giá của Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng (TTKC&TKNL) tỉnh, cho thấy, những năm qua, thông qua các hoạt động hỗ trợ trong công tác khuyến công đã có tác động tích cực đến nhiều cơ sở công nghiệp nông thôn trong sản xuất, kinh doanh.
 Thời gian qua, sự hỗ trợ của khuyến công đã có tác động tích cực đến nhiều cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Các cơ sở sản xuất đã chú trọng đầu tư dây chuyền, máy móc, thiết bị tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, giảm ô nhiễm môi trường…
 Huyện Thạch Thành triển khai quy hoạch phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên địa bàn nhằm thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh, góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm và thu nhập cho người lao động. Đồng thời, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phát triển, nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm; bảo đảm an sinh xã hội, an ninh trật tự trên địa bàn, tăng thu ngân sách Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
Thời gian qua, huyện Nga Sơn tạo điều kiện thuận lợi để thu hút đầu tư, đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN). Các ngành nghề CN-TTCN phát triển đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực; giải quyết việc làm và thu nhập cho người lao động. 
Một thập kỷ trở lại đây, nghề cói ở huyện Nga Sơn gặp khó bởi đầu ra bấp bênh, giá nguyên liệu xuống thấp khiến người nông dân không còn mặn mà với nghề truyền thống có từ ngàn đời. Ở nhiều xã, hoạt động sản xuất, buôn bán sản phẩm từ cói đi vào thoái trào. 
UBND tỉnh Hà Tĩnh đã xây dựng kế hoạch lâu dài cho công tác khuyến công của Tỉnh, trong đó việc huy động vốn từ các tổ chức, doanh nghiệp tham gia, lồng ghép chương trình khuyến công với các chương trình mục tiêu quốc gia khác là một trong những nội dung trọng tâm. 
Tăng trưởng xanh là một nội dung quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội nhanh, hiệu quả và bền vững của tỉnh Thanh Hóa; đồng thời, góp phần thực hiện tốt Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu. Tăng trưởng xanh gắn liền với chuyển đổi mô hình tăng trưởng và tái cấu trúc nền kinh tế trên cơ sở chuyển từ mô hình tăng trưởng theo chiều rộng sang tăng trưởng theo chiều sâu, dựa vào nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học và công nghệ hiện đại phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh. 
 Phát triển nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới (NTM) là nội dung quan trọng trong phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM. Bởi vậy, những năm qua, ngành nông nghiệp và chính quyền các địa phương luôn chú trọng phát triển nông nghiệp gắn liền với xây dựng NTM thông qua việc phát triển các mô hình nông nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao.
Địa hình rộng, cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phân tán, nguồn nhân lực thiếu khiến Thanh Hóa gặp nhiều trở ngại trong triển khai công tác khuyến công.