Khuyến công

Theo Bộ Công Thương, công tác quản lý, phát triển cụm công nghiệp (CCN) đã thống nhất từ quy hoạch, thành lập, mở rộng đến đầu tư xây dựng hạ tầng. 

 

Năm 2021, ngành Công Thương Hà Nội sẽ tiếp tục triển khai có hiệu quả kế hoạch khuyến công, với mục tiêu huy động, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực, tạo động lực mới thúc đẩy phát triển sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (CN-TTCN), góp phần xây dựng nông thôn mới và chuyển dịch cơ cấu kinh tế thủ đô. 
 
Khi Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) đi vào thực thi, việc bảo hộ kiểu dáng công nghiệp đối với ngành hàng thủ công mỹ nghệ là yếu tố cần thiết. Điều này khiến doanh nghiệp (DN), hộ sản xuất tại các làng nghề cần đặc biệt lưu tâm thương hiệu, chỉ dẫn địa lý. 
Các mô hình trình diễn kỹ thuật và chuyển giao công nghệ được xem là một trong những giải pháp hiệu quả làm tăng giá trị sản xuất công nghiệp nông thôn (CNNT), tăng khả năng cạnh tranh và mở rộng quy mô sản xuất của địa phương. 
 
Những năm qua, hoạt động khuyến công được Bộ Công Thương triển khai hiệu quả, khẳng định được vai trò quan trọng trong phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) và quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH – HĐH). Đặc biệt, Chương trình Khuyến công quốc gia (KCQG) giai đoạn 2021 - 2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với nhiều định hướng phát triển phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. 
Những năm gần đây, công nghiệp trong tỉnh duy trì được tốc độ tăng trưởng ổn định, chuyển dịch cơ cấu công nghiệp theo đúng định hướng. Nhiều sản phẩm mới có giá trị cao xuất hiện, góp phần làm tăng giá trị sản xuất của ngành công nghiệp. Tuy nhiên, làm thế nào để phát huy được lợi thế của ngành công nghiệp hỗ trợ (CNHT), gia tăng chuỗi giá trị cung ứng của ngành đang là bài toán đặt ra cho ngành công thương nói riêng và các cấp, các ngành, các địa phương nói chung. 
 
Từ nguồn kinh phí khuyến công Trung ương, địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đã hỗ trợ đào tạo nhân lực, mua sắm máy móc, thiết bị, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm… tạo sức bật cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển. 
 
Thực hiện Đề án khuyến quốc gia (KCQG) điểm giai đoạn 2018 - 2020, được Bộ Công Thương phê duyệt cho tỉnh Thanh Hóa triển khai “Hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) trên địa bàn phát triển sản xuất chế biến lâm sản, giai đoạn 2018-2020”. Có thể khẳng định, đây là cách làm mới, đang đi đúng và trúng, kịp thời giúp các cơ sở mạnh dạn đầu tư ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến… 
Với quy mô 400 gian hàng của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ trong và ngoài nước, Hội chợ quốc tế Quà tặng hàng thủ công mỹ nghệ Hà Nội lần thứ 9 năm 2020 (Hanoi Gift Show 2020) – sự kiện thường niên, uy tín của ngành thủ công mỹ nghệ- sẽ được diễn ra từ ngày 15 đến 18/10/2020. 
 
Thu hút đầu tư vào công nghiệp chế biến nông sản là một trong những giải pháp trọng tâm để giải quyết bài toán “Được mùa mất giá” trong sản xuất nông nghiệp, hạn chế tình trạng khủng hoảng thừa cho các sản phẩm nông nghiệp. Do đó, nhiều năm nay, tỉnh ta luôn quan tâm thu hút đầu tư phát triển lĩnh vực này.