Khuyến công

Trước thực trạng thu hút đầu tư thứ cấp vào cụm công nghiệp (CCN) còn nhiều bất cập, lãnh đạo UBND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan cần kiên quyết thu hồi dự án triển khai không đúng quy định và kém hiệu quả. 
 

Ngành Công Thương TP. Hồ Chí Minh chủ trương huy động đa dạng nguồn vốn hỗ trợ chương trình khuyến công, chú trọng nội dung hỗ trợ đổi mới sản xuất cho doanh nghiệp công nghiệp nông thôn (CNNT). 
 
Sau 7 năm triển khai, từ 2014 – 2020, với nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả, khuyến công Bắc Giang đã góp phần gia tăng tỷ trọng ngành công nghiệp trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. 
 
Huy động nguồn vốn hỗ trợ toàn diện từ sản xuất đến xúc tiến thương mại - là giải pháp được Quảng Nam hướng đến nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) của tỉnh. 
 
 Khuyến công Hải Phòng: Hỗ trợ thiết thực cơ sở công nghiệp nông thôn
 
Sau 5 năm triển khai Chương trình khuyến công giai đoạn 2015-2020, với việc hỗ trợ xây dựng nhiều mô hình trình diễn kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, liên kết hợp tác… hoạt động khuyến công Quảng Bình góp phần nâng cao giá trị sản xuất công nghiệp và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn. 
 
Do thời điểm hiện tại, tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến phức tạp, công tác bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021 sẽ được thực hiện với nhiều điểm mới. 
 
Hoạt động kết nối tiêu thụ được Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Quảng Trị triển khai trong những năm qua đã và đang giúp sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu của tỉnh khẳng định chỗ đứng trên thị trường.
 
Ưu tiên kinh phí thực hiện các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá sản phẩm, Sở Công Thương Ninh Thuận đã và đang tích cực hỗ trợ tìm đầu ra, thúc đẩy làng nghề thủ công truyền thống phát triển. 
 
Sở Công Thương Bắc Kạn đã và đang hỗ trợ các sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) của tỉnh từ ứng dụng công nghệ vào quản lý đến quảng bá sản phẩm, tìm kiếm thị trường tiêu thụ.