Những năm gần đây, huyện Tĩnh Gia chú trọng khai thác, phát huy thế mạnh trong sản xuất công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp (CN - TTCN) trên cơ sở những ngành, nghề truyền thống có lợi thế về chất lượng sản phẩm, nhân lực, lao động, thị trường tiêu thụ, đồng thời kết hợp lựa chọn du nhập một số ngành nghề có lợi thế về địa lý, tài nguyên, lao động trên địa bàn; xây dựng các khu CN-TTCN vừa và nhỏ, tổ chức sản xuất tập trung, thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện.

Đặc biệt, huyện tạo thuận lợi về mặt bằng cho doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Quy hoạch, đầu tư hệ thống cấp thoát nước, mạng lưới thông tin liên lạc đến các cụm CN, làng nghề. Có các chính sách khuyến khích các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất mở rộng liên kết trong đầu tư, tiêu thụ hàng hóa. Thành lập các hiệp hội theo ngành, nghề; tăng cường thông tin, giới thiệu sản phẩm CN-TTCN của huyện. Cung cấp các dự báo thị trường, sản phẩm cho các làng nghề, cơ sở sản xuất. Các địa phương khôi phục 1 làng nghề truyền thống được hỗ trợ 100 triệu đồng; thành lập 1 làng nghề được hỗ trợ 200 triệu đồng; hỗ trợ 50 triệu đồng cho việc xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa và chỉ dẫn địa lý; hỗ trợ 500.000 đồng cho 1 lao động về chính sách “thu hút lao động” và 200.000 đồng cho 1 lao động về “cơ chế chính sách đào tạo”.
 
Huyện đang nỗ lực thực hiện đồng bộ các cơ chế chính sách đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đến năm 2015 có từ 5 đến 6 cụm làng nghề CN-TTCN trở lên, 50% số xã trong huyện có nghề TTCN, 60% số xã được nhân cấy nghề mới, giá trị sản xuất hàng xuất khẩu đạt trên 20 triệu USD.
                                                                                            (Theo THO)

Shares