Khuyến công
Ngày đăng: Chủ nhật, 6-10-2019, 9:49 GMT+7

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, cơ sở trong lĩnh vực CN-TTCN khá ổn định, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, nhiều đơn vị đã mở rộng quy mô sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đến thăm Công ty CP Chế biến lâm sản Quan Sơn ở bản Dìn, xã Trung Hạ, được biết doanh nghiệp chuyên kinh doanh chế biến lâm sản. Trung bình mỗi tháng công ty sản xuất hàng trăm m3 gỗ thành phẩm và thu mua luồng, vầu của bà con trong vùng, bảo đảm việc làm ổn định cho hơn 30 lao động với thu nhập đạt 4 triệu đồng/người/tháng.
 
Đặc thù là huyện miền núi, xa trung tâm tỉnh, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện Quan Sơn chưa được đầu tư đồng bộ nên chưa thu hút nhiều doanh nghiệp vào đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Để CN-TTCN thực sự phát triển huyện tập trung khai thác tiềm năng, lợi thế để trồng, chăm sóc cây lâm nghiệp nhằm tạo nguồn nguyên liệu ổn định cho các cơ sở chế biến gỗ, giấy, sản xuất vật liệu xây dựng... Huyện đã chỉ đạo và tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh mở rộng, phát triển các cơ sở chế biến CN-TTCN. Nhờ đó nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã tích cực mở rộng quy mô sản xuất từng bước tạo ra các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, phục vụ xuất khẩu như luồng, gỗ. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 161 doanh nghiệp, HTX, cơ sở sản xuất hoạt động trong lĩnh vực CN-TTCN; 3 tháng đầu năm 2018, doanh thu đạt 17,34 tỷ đồng, góp phần giải quyết việc làm cho hơn 1.700 lao động.

Thời gian tới, huyện Quan Sơn tiếp tục khuyến khích các doanh nghiệp, hộ sản xuất, kinh doanh chú trọng ứng dụng khoa học công nghệ, đầu tư trang thiết bị sản xuất tiên tiến, mở rộng thị trường, thiêu thụ sản phẩm. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, kịp thời có biện pháp tháo gỡ khó khăn, tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tiếp tục triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách; khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất CN-TTCN. Có chính sách hỗ trợ các cơ sở sản xuất thu hút nhiều lao động, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương.
Bài và ảnh: Minh Hà
 

Shares