Khuyến công
Ngày đăng: Thứ tư, 9-5-2012, 13:56 GMT+7

Thời gian qua, nhiều doanh nghiệp (DN) trên địa bàn huyện Nga Sơn vẫn duy trì sản xuất và phát triển.

Chỉ tính riêng năm 2011, đã có 13 DN thành lập mới, nâng tổng số DN trên địa bàn huyện lên 121 DN, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực: thương mại, dịch vụ, tiểu - thủ công nghiệp, xây dựng và vận tải, HTX..., giải quyết việc làm cho 6.320 lao động địa phương. Giá trị sản xuất các đơn vị DN ngoài quốc doanh đạt 33,1 tỷ đồng, chiếm 16,6% giá trị toàn huyện, đóng góp ngân sách Nhà nước 7,2 tỷ đồng, chiếm 6,7% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn. Sản lượng các sản phẩm chủ yếu đều tăng, trong đó có nhiều sản phẩm tăng khá là: quại cói các loại, chiếu cói, may mặc...

Đạt được kết quả trên là do huyện Nga Sơn đã tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh của Đảng, Nhà nước nhằm khơi dậy tiềm năng, huy động mạnh mẽ các nguồn lực cho đầu tư phát triển DN; ban hành cơ chế, chính sách giúp các DN, chủ cơ sở sản xuất trên địa bàn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; đầu tư xây dựng, nâng cấp các tuyến đường giao thông; hoàn thiện quy hoạch và thực hiện xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp Tam Linh 50 ha, Nga Tân 10 ha. Đẩy nhanh tiến độ thi công các tuyến đường giao thông trọng điểm tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh... Hàng năm huyện tổ chức các cuộc gặp mặt, đối thoại với DN nhằm trao đổi thông tin, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN, đồng thời tuyên dương, khen thưởng các DN có thành tích xuất sắc trong kinh doanh, có sáng tạo trong thiết kế mẫu mã và truyền dạy nghề. Năm 2012, huyện Nga Sơn tập trung xây dựng cộng đồng DN trên địa bàn huyện lớn về quy mô, cao về chất lượng, đa ngành nghề, phấn đấu giải quyết việc làm, thu nhập ổn định cho hơn 7.000 lao động.

                                                                    (Theo THO)

Shares