Hoạt động công thương

Trong bối cảnh các thủ đoạn buôn bán, kinh doanh hàng giả ngày càng tinh vi, bên cạnh công tác tuyên truyền bằng hình thức phổ biến kiến thức pháp luật, tuyên truyền trực quan qua các gian hàng thật - hàng giả đã và đang thể hiện được những hiệu quả rõ nét.

Trong không khí phấn khởi chung của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Thanh Hóa nói chung, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành Công Thương nói riêng, đang hăng say lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn ngành, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019). 
9 tháng đầu năm năm 2019, mặc dù còn nhiều khó như kinh tế thế giới giảm đà tăng trưởng, chịu nhiều rủi ro và thách thức từ Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung, Brexit, bất ổn chính trị tại Hồng Kong; thiên tai diễn biến khó lường...; Nhưng, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy, chính quyền các cấp, của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tình hình công nghiệp và dịch vụ thương mại tiếp tục tăng trưởng cao, đóng góp cho tăng trưởng GRDP toàn tỉnh.
Trong không khí vui tươi, phấn khởi của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tỉnh Thanh Hóa nói chung và cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Ngành Công Thương nói riêng, đang hăng say lao động, công tác, sản xuất, kinh doanh; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và của toàn ngành, lập thành tích cao nhất chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9; kỷ niệm50 năm thực hiện Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019).
 Thời gian gần đây, tình trạng vận chuyển hàng lậu, hàng cấm qua địa bàn tỉnh vẫn đang diễn ra với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm trốn tránh sự phát hiện, kiểm tra, xử lý của các cơ quan chức năng. Quý 1 hàng năm là thời điểm trùng gắn liền với Tết Nguyên đán và các lễ hội đầu năm, sức mua của thị trường tăng cao, do đó các hoạt động buôn lậu và hàng cấm cũng phức tạp hơn. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 quốc gia, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh, BCĐ 389 tỉnh đã triển khai nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động này, bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, dịch vụ, góp phần tích cực thúc đẩy sản xuất phát triển, ổn định tình hình kinh tế - xã hội.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có hơn 30 cơ sở sản xuất phân bón, trong đó có 21 cơ sở sản xuất phân bón vô cơ. Hệ thống đại lý phân phối phân bón hiện cũng đã phát triển lên đến hàng nghìn cơ sở. 
Trong tháng 4-2018, các lực lượng chức năng, Ban Chỉ đạo 389 các huyện, thị xã, thành phố đã chủ động phối hợp kiểm tra, kiểm soát hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng cấm trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, cuộc vận động (CVĐ) “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp (DN). Sức lan tỏa của CVĐ đã tạo thói quen ưu tiên trong mua sắm, sử dụng hàng hóa thương hiệu Việt, coi đó là thể hiện tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc của người Việt Nam. 
Cũng giống như tại thành thị, ở khu vực nông thôn, bước vào những tháng cuối năm, tình trạng lưu thông, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng cũng trở nên phức tạp hơn. 
Hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa vi phạm sở hữu trí tuệ trên thị trường hiện vẫn còn là vấn đề nhức nhối. Thực trạng này gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tài chính của người tiêu dùng, làm suy giảm niềm tin của người dân và uy tín của các nhà sản xuất chân chính.