Giới thiệu doanh nghiệp

Thực hiện phương châm “Chống dịch như chống giặc”, các doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển sản xuất, kinh doanh. 
 

Thông tin từ Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 35 doanh nghiệp (DN) có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có đông công nhân, lao động (CNLĐ). Các DN FDI chủ yếu là DN Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan hoạt động trong lĩnh vực giày da và may mặc, giải quyết việc làm thường xuyên cho 153.242 lao động. 
 
Bằng sự quyết tâm, đam mê học hỏi, tìm tòi, nghiên cứu, chị Nguyễn Thị Tâm, Giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ Yến sào VietNest ở thôn 9, xã Yên Phong (Yên Định) đã xây dựng thành công nhãn hiệu yến sào VTA Nest. 
 
 Thời gian gần đây, cùng với xu hướng chung của toàn cầu, nhiều doanh nghiệp (DN) đã và đang thay đổi tư duy, chiến lược trong chuyển đổi công nghệ số. Đây là nền tảng thúc đẩy nền kinh tế số nói chung và sự vươn lên mạnh mẽ của DN bằng những chiến lược và công nghệ ứng dụng một cách hiệu quả.
 
Những năm gần đây, tổng vốn đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ trên địa bàn huyện Thạch Thành đạt cao; nhiều dự án được triển khai đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động ổn định, cho phép khai thác có hiệu quả các tiềm năng thế mạnh của huyện để nâng cao năng lực sản xuất, năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực và hội nhập quốc tế, tạo ra nhiều việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách địa phương, góp phần quan trọng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 
 
Với mục tiêu thu hút nhiều doanh nghiệp (DN) vào sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025, thị xã Bỉm Sơn xây dựng kế hoạch thành lập 550 DN mới. Để thực hiện từng bước lộ trình này, trên cơ sở thực tế, địa phương đã hoạch định các mục tiêu cụ thể về chương trình phát triển DN cho từng năm, hướng tới hoàn thành chỉ tiêu phát triển DN được đề ra. 
 
Thanh Hóa hiện có hơn 20.000 doanh nghiệp (DN) đăng ký kinh doanh, trong đó có khoảng 90% là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV). Để tạo điều kiện thuận lợi cho DN phát triển sản xuất, kinh doanh, cùng với việc ban hành các nghị quyết, chính sách về cải cách thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh, việc hỗ trợ, cởi mở nguồn vốn tín dụng đã được Chính phủ và hệ thống ngân hàng quan tâm. Tuy nhiên, với đối tượng DNNVV, việc tiếp cận nguồn vốn để đầu tư phát triển vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 
 
Thủ tướng Chính phủ quyết định tặng Giải Vàng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 19 doanh nghiệp và tặng Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2020 cho 36 doanh nghiệp. 
 
Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, công đoàn Công ty (CT) TNHH Mai Linh Thanh Hóa (sau đây gọi là CT Mai Linh) đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng, động viên, khích lệ cán bộ, người lao động (NLĐ) nỗ lực làm việc, góp phần hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp (DN). 
 
UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc chấp thuận nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài của các công ty trên địa bàn tỉnh.