Trong bối cảnh kinh tế khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, DN nói chung hoạt động cầm chừng, đời sống công nhân, lao động nhiều nơi không được đảm bảo, thì tại các DN FDI duy trì tốt việc làm cho CNLĐ, đời sống người lao động ổn định là tín hiệu rất đáng mừng.

Cả 35/35 DN FDI trên địa bàn Thanh Hóa đã chi trả tiền lương, tiền ăn ca, tiền chuyên cần, phụ cấp xăng xe cho CNLĐ đúng kỳ; thu nhập bình quân của CNLĐ đạt 6.185.000 đồng/người/tháng. Tổng số CNLĐ của 35 DN được đóng BHXH, BHYT, BHTN là 145.969 người, đạt tỷ lệ 95%. 5% còn lại chưa được tham gia BHXH là do mới vào làm việc tại các DN.
Thanh Huê
Nguồn: https://baothanhhoa.vn/ 
 

Shares