Tin mới
Xã Thanh Lâm, UBND huyện Như Xuân đã làm các khâu thủ tục trình Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh kiểm tra, thẩm định để công nhận sản phẩm măng khô Thanh Lâm thành sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2021. 
 
 
66.7k Shares
Khuyến công
Huy động nguồn vốn hỗ trợ toàn diện từ sản xuất đến xúc tiến thương mại - là giải pháp được Quảng Nam hướng đến nhằm gia tăng giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (CNNTTB) của tỉnh. 
 
Tiết kiệm năng lượng
Căn cứ Nghị quyết số 55/NQ-CP của Chính phủ và văn bản số 3163/BCT-ĐTĐL ngày 03/6/2021 của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thông tin về phương án thực hiện giảm giá bán điện, giảm tiền điện đợt 3 cho các khách hàng sử dụng điện bị tác động nặng nề của dịch COVID-19. 
 
Doanh nghiệp
Thực hiện phương châm “Chống dịch như chống giặc”, các doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN) trên địa bàn TP Thanh Hóa đã chủ động triển khai nhiều biện pháp thực hiện “mục tiêu kép” - vừa phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa phát triển sản xuất, kinh doanh.