Tin mới
Trước áp lực về phụ tải và nguồn vốn đầu tư ngày càng cao, Bộ Công Thương đã kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, trước hết là đa dạng hóa nguồn cung, thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia vào các dự án nguồn và lưới điện. 
 
66.7k Shares
Khuyến công
Bên cạnh việc thực hiện hiệu quả các đề án hỗ trợ phát triển khuyến công địa phương, trong năm 2019, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng tỉnh Thanh Hóa còn tạo sức lan tỏa về nhận thức sử dụng thiết bị tiết kiệm năng lượng qua nhiều đề án có tính khả thi cao. 
Tin tức
Cùng với việc đã đưa vào vận hành ổn định Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, năm 2019 được dự báo sẽ có bước tăng trưởng đột biến của giá trị sản xuất công nghiệp và xuất khẩu khi ngay từ đầu năm, nhiều doanh nghiệp (DN) đã nhận được những đơn hàng sản xuất lớn và đang tăng tốc sản xuất để đáp ứng tiến độ giao hàng.
Tiết kiệm năng lượng
Trước áp lực về phụ tải và nguồn vốn đầu tư ngày càng cao, Bộ Công Thương đã kịp thời tham mưu, đề xuất nhiều giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, trước hết là đa dạng hóa nguồn cung, thu hút các nhà đầu tư tư nhân trong và ngoài nước tham gia vào các dự án nguồn và lưới điện.