Tin mới
Từ nguồn kinh phí khuyến công Trung ương, địa phương, Trung tâm Khuyến công và Tiết kiệm năng lượng Thanh Hóa đã hỗ trợ đào tạo nhân lực, mua sắm máy móc, thiết bị, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm… tạo sức bật cho các cơ sở công nghiệp nông thôn (CNNT) phát triển. 
 
 
66.7k Shares
Khuyến công
Bộ Công Thương vừa ban hành Chỉ thị 04/CT-BCT về đẩy mạnh các hoạt động khuyến công, tạo động lực mới cho phát triển công nghiệp nông thôn (CNNT) giai đoạn 2021 - 2025. 
 
Tin tức
Trong thời gian qua, Bộ Công Thương đã tăng cường hoạt động đánh giá sự phù hợp gồm các hoạt động: Thử nghiệm, chứng nhận, kiểm định, giám định… Đây là nền tảng của việc quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa. 
 
Tiết kiệm năng lượng
Theo Bộ Công Thương, quy mô nguồn năng lượng tái tạo tính toán đề xuất trong dự thảo Quy hoạch điện VIII hiện đã phù hợp với mục tiêu năng lượng tái tạo đặt ra trong Nghị quyết 55-NQ/TW của Bộ Chính trị.